Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut med olika intervall.

 

För år 2022 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

 

Professor Peter Oppeneer för hans framstående bidrag till den teoretiska förståelsen av ultrasnabb magnetdynamik

 

Professor Sebastian Barg för hans framstående studier av den reglerade exocytosens molekylära mekanismer

 

Professor emeritus Anders Cullhed för ett synnerligen förtjänstfullt och produktivt författarskap inom litteraturvetenskapen, och särskilt för den utgivna boken Dante – Den förste författaren

 

Professor Cecilia Persson för hennes framstående studier av biomaterial och additiv tillverkning av sådana material

 

 

Bergstedtska priset till

 

Anna Neubeck för hennes mångfacetterade studier av spännande och komplicerade frågor kring livets tidiga utveckling på jorden, samt kopplingen till den prebiotiska kemin

 

 

Linnépriset till

 

Jennah Dharamshi för avhandlingen Expanding the Chlamydiae tree: Insights into genome diversity and evolution

 

 

Benzeliusbelöningar till

 

Teodor Svedung Wettervik för hans framstående studier av hjärnans komplexa patofysiologi vid akuta hjärnskador vad gäller störningar i cerebralt blodflöde, cerebral metabolism och intrakraniell tryckdynamik, samt hur dessa störningar kan behandlas i neurointensivvården

 

Karl Grieshop för hans framstående studier av könsspecifik selektion och andra processer som påverkar organismers överlevnad

 

Hampus Östh Gustafsson för hans avhandling Folkhemmets styvbarn: Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935-1980

 

Antonio Horta Ribeiro för hans bidrag till fundamental metodutveckling inom maskininlärning och reglerteknik, samt dess användning för att lösa viktiga problem inom kardiologi