Organisation

Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska. När ordinarie svensk ledamot fyllt 70 år blir platsen valbar på nytt. Utländska rum tillsätts efter tidigare innehavares bortgång.

 

Presidium

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Preses: KERSTIN SAHLIN, professor, vald för arbetsåret 2023-2024
Vice preses: AGNETA SIEGBAHN, professor, vald för arbetsåret 2023-2024
Sekreterare: JONAS BERGQUIST, professor, vald för perioden 2023-2025
Vice sekreterare: ANDERS TENGHOLM, professor, vald för perioden 2022-2025
Bibliotekarie: ULLA BIRGEGÅRD, professor em, vald för perioden 2022-2025
Skattmästare: HENRIK DIDNER, fil dr, vald för perioden 2015-2024