Organisation

Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska. När ordinarie ledamot fyllt 70 år blir platsen valbar på nytt.

Presidium

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Preses: YVONNE BRANDT ANDERSSON, professor em, vald för arbetsåret 2018-2019
Vice preses: ULF GÖRANSON, professor em, vald för arbetsåret 2018-2019
Sekreterare: HANS ELLEGREN, professor, vald för perioden 2013-2019
Vice Sekreterare: ULLA BIRGEGÅRD, professor em, vald för perioden 2013-2019
Skattmästare: HENRIK DIDNER, fil dr, vald för perioden 2015-2021