Organisation

Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska, och leds av ett presidium. När ordinarie ledamot fyllt 70 år blir platsen valbar på nytt varigenom det totala antalet ledamöter ökar och för närvarande räknar Societeten cirka trehundra ledamöter.

Presidium

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Preses: ULF GÖRANSON, professor, vald för arbetsåret 2017-2018
Vice preses: ERIK GYLFE, professor, vald för arbetsåret 2017-2018
Sekreterare: HANS ELLEGREN, professor, vald för perioden 2013-2019
Vice Sekreterare: ULLA BIRGEGÅRD, professor, vald för perioden 2013-2019
Skattmästare: HENRIK DIDNER, fil dr, vald för perioden 2015-2018