Linnépriset

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala delar varje år ut Linnépriset baserat på insända arbeten (vanligen doktorsavhandlingar) “som angå Sveriges fysiska geografi och naturalhistoria med dessa vetenskapers tillämpning på landthushållningen”. I modern uttolkning ska detta ses som forskning inom biologi eller naturgeografi, samt den forskning inom naturvetenskap, teknik, ekonomi, etc som har bäring på framför allt praktiska tillämpningar av samhällelig betydelse inom de agrara näringarna och skogsbruk.

 

Nyblivna doktorer som önskar få sin avhandling bedömd för Linnépriset är välkomna att sända in sin skrift i två exemplar per post till Societeten på adressen: Kungl Vetenskaps-Societeten, St Larsgatan 1, 753 10 Uppsala. För 2023 års pris ska skrifter vara Societeten tillhanda senast fredagen den 14 mars 2023.

 

Beslut om priset fattas vid Societetens maj-sammanträde och delas i enlighet med statuterna ut på Linnés födelsedag den 23 maj. Vidare upplysningar kan erhållas från sekreteraren Professor Hans Ellegren per e-post till info@vetenskapssocietetenuppsala.se