Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

 

För år 2015 har Societeten beslutat att dela ut följande priser och belöningar:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser, till professor Håkan Rensmo för hans framstående arbete inom energiforskningen, särskilt avseende solceller och batterier, professor Lars Tranvik för hans biogeokemiska forskning som gett en ny bild av kolets kretslopp via sjöar och vattendrag, och dess betydelse i samband med klimatförändringar, professor Joakim Nivre för framstående studier i datorlingvistik, i synnerhet gällande dependensbaserad parsning, samt professor Carolina Wählby för hennes banbrytande utveckling av nya datoriserade bildanalysmetoder för livsvetenskaplig forskning och tillgängliggörande av dessa till forskare nationellt och internationellt genom stort fokus på kunskapsspridning.

 

Thalénska priset till docent Nicusor Timneanu för hans nydanande utveckling av högintensiva laserpulsers användning för studier av molekyler i biologiska system, komplexa material och extrema materialtillstånd.

 

Linnépriset till fil dr Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka för hennes avhandling ”Microbial Metagenomics: A tale of the dead and the living”.

 

Benzeliusbelöningar till fil dr Erik Lewin för hans framstående forskningsinsatser att utveckla nya funktionella tunnfilmsmaterial baserat på metastabila fasta lösningar, samt utveckling av nya funktionella ytbeläggningar av karbider, nitrider och oxynitrider, fil dr Vladimir Curic för hans bidrag till grundläggande bildbehandling, speciellt matematisk morfologi, fil dr Iva Mozgova för hennes framstående studier av kromatinets funktion för växters utveckling och försvar, fil dr Daniel Ocampo Daza för sina framstående studier av ryggradsdjurens arvsmassa, fil dr Joakim Dahlin för att ha lyckats med konststycket att med flödescytometri identifiera ytterst sällsynta förstadier till mastceller i blodet hos både mus och människa, fil dr Carles Magrinya Badiella för hans framstående studier av alkemins betydelse i Cervantes verk, fil dr Oscar Erixson för sina framstående forskningar rörande människors beteende i situationer som handlar om livet och döden.