Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

 

För år 2014 har Societeten beslutat att dela ut följande priser och belöningar:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser, till professor Tobias Ekholm för hans nydanande användning av analytiska metoder inom topologin med tillämpningar inom strängteorin, professor emeritus Gunnar Ronquist för hans upptäckt av prostasomer, professor Li Bennich-Björkman för hennes synnerligen framstående forskningsinsatser och stora engagemang i vetenskapliga och samhälleliga frågor, särskilt forskning kring den politiska utvecklingen i det postkommunistiska Europa i det forna Sovjetunionen, samt professor Volker Ziemann för hans innovativa forskning kring acceleratorutveckling, särskilt inom CLIC-projektet på CERN.

 

Bergstedska priset till fil dr Carl Caleman för hans framstående forskning avseende avbildning av biomolekyler med pulsad röntgenstrålning.

 

Linnépriset till fil dr Pontus Skoglund för hans avhandling ”Reconstructing the human past using ancient and modern genomes”.

 

Benzeliusbelöningar till fil dr Elias Coniavitis för hans utveckling av analysmetoder och ledarskap inom ATLAS-experimentet som lett till upptäckten av Higgspartikelns sönderfall till två tau-leptoner, fil dr Martin Häggblad-Sahlberg för hans insatser inom energirelaterad materialforskning med fokus på vätgaslagring och magnetokaloriska tillämpningar, fil lic Torleif Ingelög för hans bok ”Skatter i vått och torrt”, fil dr Gustaf Christoffersson för avhandlingen ”Leukocytes in angiogenesis – Learning from transplanted pancreatic islets”, fil dr Kristiina Savin för avhandlingen ”Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige”, fil dr Eric Cullhed för avhandlingen ”Eustathios of Thessalonike: Parekbolai on Homer’s Odyssey 1-2”, samt Shuyi Li för avhandlingen ”VO2-based thermochromic and nanothermochromic materials for energy-efficient windows: Computational and experimental studies”.