Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

 

För år 2017 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

 

Professor Sascha Ott, institutionen för kemi, Uppsala universitet, för sina framstående studier av dels biomimetiska modeller av hydrogenasenzyms aktiva säten, dels fosfaalkeners syntes och egenskaper

Professor Pernilla Åsenlöf, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, för sina studier av hur beteendemedicinska strategier kan integreras med sjukgymnastiska åtgärder

Professor Neil Price, institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, för sin internationellt ledande vikingatidsforskning

Professor Håvard Hegre institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, för sin framstående forskning av avgörande betydelse för fred och utveckling i världen

 

Linnépriset till fil dr Froukje Postma för hennes avhandling ”Selection during Early Life Stages and Local Adaptation in Arabidopsis thaliana”.