Organisation

Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska, och leds av ett presidium. När ordinarie ledamot fyllt 70 år blir platsen valbar på nytt varigenom det totala antalet ledamöter ökar och för närvarande räknar Societeten cirka trehundra ledamöter.

Presidium

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Preses: ANDERS HALLBERG, professor emeritus, vald för arbetsåret 2014-2015
Vice preses: KRISTINA GLIMELIUS, professor emerita, vald för arbetsåret 2014-2015
Sekreterare: HANS ELLEGREN, professor, vald för perioden 2013-2016
Vice Sekreterare: ULLA BIRGEGÅRD, professor, vald för perioden 2013-2016
Skattmästare: ARNE FORSELL, civilingenjör, direktör, vald för perioden 2013-2015