Organisation

Societeten består av 130 ordinarie och 100 utländska ledamöter fördelade på fyra klasser, fysisk-matematiska, naturalhistorisk-medicinska, historisk-arkeologiska och teknisk-ekonomiska. När ordinarie svensk ledamot fyllt 70 år blir platsen valbar på nytt. Utländska rum tillsätts efter tidigare innehavares bortgång.

Presidium

Præses Illustris: H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF

Preses: LARS MAGNUSSON, professor emeritus, vald för arbetsåret 2020-2021
Vice preses: GÖRAN MAGNUSSON, professor emeritus, vald för arbetsåret 2020-2021
Sekreterare: HANS ELLEGREN, professor, vald för perioden 2013-2022
Vice Sekreterare: ULLA BIRGEGÅRD, professor em, vald för perioden 2013-2022
Skattmästare: HENRIK DIDNER, fil dr, vald för perioden 2015-2021