Linnépriset

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala delar varje år ut Linnépriset baserat på insända arbeten (vanligen doktorsavhandlingar) “som angå Sveriges fysiska geografi och naturalhistoria med dessa vetenskapers tillämpning på landthushållningen”. I modern uttolkning ska detta ses som forskning inom naturgeografi och biologi.

 

Nyblivna doktorer som önskar få sin avhandling bedömd för Linnépriset är välkomna att sända in sin skrift per post till Societeten på adressen: Kungl Vetenskaps-Societeten, St Larsgatan 1, 753 10 Uppsala. För 2017 års pris ska skrifter vara Societeten tillhanda senast fredagen den 17 mars 2017.

 

Beslut om priset fattas vid Societetens maj-sammanträde och delas i enlighet med statuterna ut på Linnés födelsedag den 23 maj. Vidare upplysningar kan erhållas från sekreteraren Professor Hans Ellegren per e-post till info@vetenskapssocietetenuppsala.se

 

Linnepristagare 2015

Kataryna Zaremba-Niedzwiedzka, mottagare av Linnépriset 2015, bredvid ett porträtt av Linné i Societetens sessionssal.