NY BOK

Det svenska forskningslandskapetEllegren-Omslag_170302beskuret_bildformat

Vilka ämnen är föremål för svensk forskning? Hur står sig svenska lärosäten mot varandra inom olika ämnesområden? Hur är det med jämställdheten och hur går det för unga forskare?

 

I boken ”Det svenska forskningslandskapet” redovisas en sammanställning av utfallet av alla de 22 000 ansökningar som skickades in till Vetenskapsrådets öppna utlysningar under perioden 2011-2015. Forskningens inriktning har definierats av forskarna själva enligt ett givet klassifikationssystem med 300 ämneskoder.

 

En tanke som lanseras i ”Det svenska forskningslandskapet” är att öppna redovisningar av utfall inom forskning skulle kunna användas i kvalitetsfrämjande syfte i en positiv anda. Häri finns en parallell till de nationella kvalitetsregister som används inom sjukvård och andra samhällssektorer, och som på ett påtagligt sätt har lett till ökad kvalitet inom dessa områden.

 

Boken är utgiven av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, och är skriven av Hans Ellegren. Den är tillkommen genom ett oberoende initiativ, utan uppdragsgivare. Boken kan beställas via epost: info@vetenskapssocietetenuppsala.se

 

ISBN 978-91-506-2619-3

Publicerad: 2017-03-30