Prisutdelning

Foto Thuréuspristagere 2018 2

Thuréuspristagare 2018. Christina Garsten, Anna Delin, Stefan James och Iain Cameron.

 

Årets prisutdelning sker tisdagen den 3 september 2019 kl 09.00-12.00 i Sal IX i Universitetshuset i Uppsala. Programmet återfinns nedan.

 

09.00-10.15

• Välkomsthälsning, Societetens  Preses, professor emerita Yvonne Brandt Andersson

• Presentation av Societeten, samt årets priser och belöningar, Societetens Sekreterare, professor Hans Ellegren

• Prisutdelning

• Föredrag: Magnetiska metamaterial, Thuréuspristagaren i fysisk-matematiska klassen, universitetslektor Vassilios Kapaklis

10.15-10.45 Kaffe

10.45-12.15

• Föredrag: Hur kroppen tar upp läkemedel, Thuréuspristagaren i naturalhistorisk-medicinska klassen, professor Hans Lennernäs

• Föredrag: En grekisk översättning av en fransk roman – eller? Om möten över kulturgränser under medeltiden, Thuréuspristagaren i historisk-arkeologiska klassen, professor Ingela Nilsson

• Föredrag: Mental imagery and mental health, Thuréuspristagaren i teknisk-ekonomiska klassen, professor Emily Holmes