Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut med olika intervall.

 

 

För 2023 har Societeten beslutat att dela ut följande priser.

 

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser, till

 

Professor Paul Barklem för hans avgörande insatser inom stjärnspektroskopin och särskilt när det gäller beräkning av viktiga atomära tvärsnitt

 

Professor Mattias Jakobsson för att ha ökat förståelsen om människans evolution

 

Professor Kerstin Lidén för sitt mångåriga engagemang för laborativ arkeologi, samt för sina avgörande bidrag den arkeologiska forskningen om Nordens förhistoria

 

Universitetslektor André Teixeira för hans arbete med att konstruera intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot externa attacker (cyberhot)

 

 

Linnépriset till

 

Tianlin Duan för avhandlingen Genomic and phenotypic consequences of allopolyploidization in Capsella

 

 

Benzeliusbelöningar till

 

Hanna Boström för hennes innovative studier av kemiska föreningar med perovskitliknande strukturer för energitillämpningar

 

Tobias Anderman för hans framstående studier av biologisk mångfald med gränsöverskridande metoder

 

Sofia Zelleroth för avhandlingen Anabolic androgenic steroids; neurobiological effects of nandrolone, testosterone, trenbolone and stanozolol

 

Laima Vaigé för sina framstående rättsjämförande studier där hon analyserar staters grundläggande skyldigheter att värna mänskliga rättigheter och skyddet för sexuella minoriteter i Europa

 

Raoul van Maarseveen för avhandlingen Urbanization and education. The effect of childhood urban residency on educational attainment

 

 

Priserna utdelades vid en ceremoni den 29 augusti.

 

Prisutdelning 2023

Mottagare av 2023 års priser och belöningar. André Teixeira, Tobias Anderman, Paul Barklem, Raoul van Maarseveen, Kerstin Lidén, Sofia Zelleroth, Mattias Jakobsson, Hanna Boström, Laima Vaigé.

 

 

 

 

Pristagare 2022

 

Thuréuspriser

Peter Oppeneer, Sebastian Barg, Anders Cullhed och Cecilia Persson

 

Bergstedtska priset

Anna Neubeck

 

Linnépriset

Jennah Dharamshi

 

Benzeliusbelöningar

Teodor Svedung Wettervik, Karl Grieshop, Hampus Östh Gustafsson, Antonio Horta Ribeiro