Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut med olika intervall.

 

För år 2020 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

Celsiusmedaljen i guld till professor Gunnar von Heijne för sin världsledande forskning om membranproteiners biokemi

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

Professor Guiliano di Baldassarre för hans undersökningar av översvämningar, särskilt komplexa samband mellan vattenflöden, populationsdynamik och känslighet

Professor Lynn Kamerlin för hennes framgångsrika studier av orsak och verkan mellan struktur och reaktionseffektivitet, samt substratspecificitet, hos biokemiska enzym

Professor Håkan Andersson för ett synnerligen förtjänstfullt och omfattande författarskap inom rättsvetenskapen, särskilt hans monumentala trilogi inom det skadeståndsrättsliga området

Professor David Black-Schaffer för hans framgångsrika forskning inom datorarkitektur

 

Bergstedska priset till Rebeca Gonzalez Suarez för hennes forskning gällande sönderfall av top-kvarken

 

Linnépriset till fil dr Tom van der Valk för avhandlingen ”Genomics of a population decline”

 

Benzeliusbelöningar till:

Teo Asplund för hans framstående forskning inom matematisk morfologi

Bogdan Mitran för hans framstående forskning inom diagnostik och behandling av prostatacancer

Michael Knopp för sina framstående studier och mekanistiska förståelse av utveckling av antibiotikaresistens

Richard Pleijel för sina framstående studier om tillkomsten av översättningen Bibel 2000

Arizo Karimi för hennes högkvalitativa forskning inom familjeekonomi