Prisutdelning

Foto Thuréuspristagere 2018 2

Thuréuspristagare 2018. Christina Garsten, Anna Delin, Stefan James och Iain Cameron.

 

Årets prisutdelning sker tisdagen den 4 september 2018 kl 09.00-12.00 i Gustavianum, Auditorium Minus (ingång från Domkyrkoplan och en trappa upp). Programmet återfinns nedan.

 

09.00-10.15

• Hälsningsanförande, Societetens  Preses, professor emeritus Ulf Göranson

• Presentation av årets priser och belöningar, Societetens Sekreterare, professor Hans Ellegren

• Prisutdelning

• Föredrag: Nanomagnetism, Thuréuspristagaren i fysisk-matematiska klassen, professor Anna Delin

 

10.15-10.45 Kaffe

 

10.45-12.15

• Föredrag: Allt fler överlever hjärtinfarkt – om evidensbaserad hjärtsjukvård, Thuréuspristagaren i naturalhistorisk-medicinska klassen, professor Stefan James

• Föredrag: Nationell säkerhet och mänskliga rättigheter, Thuréuspristagaren i historisk-arkeologiska klassen, professor Iain Cameron

• Föredrag: Förförande framtider: antropologiska perspektiv på global organisering, Thuréuspristagaren i teknisk-ekonomiska klassen, professor Christina Garsten